Iki festivalio pradžios liko:

Dienos
Valandos
Minutės
Sekundės

Privatumo politika

VšĮ „KRISTUPO FESTIVALIS“ SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

Bendra informacija

VšĮ „Kristupo festivalis“, juridinio asmens kodas 125603338, Registracijos adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, Buveinės adresas Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel.

+370 656 17477, el. paštas kristupofestivaliai@kristupofestivaliai.lt, PVM mokėtojo kodas LT 256033314, (toliau – Įstaiga) tvarko duomenis, vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Ši Privatumo politika yra skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (toliau – Asmuo), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, įskaitant interneto svetaine www.kristupofestivalis.lt. Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu Bendrovės siūlomos paslaugos.

Kokius duomenis renka VšĮ „Kristupo festivalis“?

VšĮ „Kristupo festivalis“ perka reklamą socialiniame tinkle Facebooke, atlieka remarketingo veiksmus, kuriuo metu yra rekami šie duomenys:

·  aplankymo laikas, aplankyti vidiniai puslapiai, laikas praleistas puslapyje;

·  svetainių, nukreipimų informacija iš kur atėjo srautas;

·  naršyklės tipas;

·  operacinės sistemos tipas;

·  flash versijos, javaScript, ekrano rezoliucijų informacija;

·  Interneto prieigos lokacija ir IP adresai.

Duomenys yra saugomi 50 mėnesių.

VšĮ „Kristupo festivalis“ (duomenų valdytojas) šia politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomoma interneto svetaine. Šios politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Šioje politikoje aprašoma, kokie slapukai naudojami VšĮ „Kristupo festivalis“ interneto svetainėje www.kristupofestivalis.lt (toliau – interneto svetainė), kokiais tikslais jie naudojami, taip pat kokias teises turi naudotojai, norintys pakeisti ir pasirinkti slapukų naudojimo tvarką pagal savo poreikius. Slapukai padeda Interneto svetainės serveriui identifikuoti, kad būtent Jūs naudojatės Interneto svetaine, ir automatiškai tinkinti turinį pagal Jūsų poreikius. Interneto svetainės www. kristupofestivalis.lt. pagrindiniame puslapyje paspaudę mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų naudojami šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

Slapukas yra nedidelis failas, išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote interneto svetainėje. Tekstiniame faile įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos interneto svetainės lankytojas pasirinko interneto svetainei peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų kartoti.

Kokie slapukai naudojami Interneto svetainėje ir kokias tikslais jie naudojami?

Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir vienos sesijos. Vienos sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

•  Funkciniai slapukai. Išsaugome informaciją apie Jūsų pasirinktas nuostatas Interneto svetainėje, atsižvelgiant į Jūsų asmeninius interesus. Šie slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

•        Naudotojų statistikos/analitiniai slapukai. Šie slapukai skirti rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie Interneto svetainės struktūrą, rinkodaros kampanijų duomenis, taip pat informaciją apie lankytojų skaičių, Interneto svetainėje praleistą laiką, naudotojų grupes ir paieškos įrankius. Informacija naudojama analitiniais tikslais, siekiant išsiaiškinti, ar Interneto svetainės lankytojai domisi interneto svetainės funkcionalumu bei jos funkcionalumo ir patogumo pagerinimo galimybėmis.  Kai  kuriais  atvejais  interneto  svetainėje  naudojamus  kelis  analitinius  slapukus VšĮ „Kristupo festivalis“ nustatyta tvarka ir tik nurodytais tikslais valdo trečiosios šalys, pvz., „Google Analytics“. Šie slapukai išsaugomi 2–24 mėnesių laikotarpiui arba kai kuriais atvejais visam laikui, kol Jūs sąmoningai juos ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — interneto svetainės lankytojo sutikimas.

• Reklaminiai/tiksliniai slapukai. Šie slapukai skirti Interneto svetainės turiniui tinkinti pagal Jūsų poreikius, taip pat paklausios informacijos plėtojimui ir rodymui užtikrinti. Šie slapukai išsaugomi Jūsų įrenginyje visam laikui, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Tam tikrais atvejais, pvz., užsisakant Interneto svetainės naujienlaiškį, Jūs pateikiate informacijos apie save, kuri gali būti panaudota tikslinės reklamos tikslais. Gavę tikslinę reklamą paštu ir (arba) el. paštu, Jūs galite atsisakyti tokios reklamos, paspaudę specialią nuorodą, esančią bet kuriame Jums atsiųstame komerciniame el. laiške arba atsiuntę el. laišką pašto adresu kristupofestivaliai@kristupofestivaliai.lt. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Duomenų valdytojas (slapukus tvarko): VšĮ „Kristupo festivalis“, juridinio asmens kodas 125603338, buveinė Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel.: +370 656 17477, el. p.: kristupofestivaliai@kristupofestivaliai.lt.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

·                 žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)

·                 susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)

·                 reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)

·                 savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)

·                 reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)

·                 teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti)

·                 teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Kaip pasirinkti ir pakeisti slapukų naudojimo tvarką?

Jeigu Jūs pageidaujate, kad slapukai nebūtų naudojami Jūsų įrenginiuose, Jūs galite pakeisti savo naršyklės saugumo nustatymus. Išsamesnės informacijos apie slapukus, taip pat apie tai, kaip juos ištrinti ir valdyti, galite rasti www.aboutcookies.org arba savo interneto naršyklės pagalbos skyriuje.

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika yra neatskiriama VšĮ „Kristupo festivalis“ teikiamų paslaugų dalis.

Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.