Galerija
sakralinių muzikos valandų ciklo atidarymo koncertas

Renginys: 2018
Renginio data: 2018 birželio 26 d.

LEOPOLDAS DIGRYS (vargonai)
Vilniaus miesto savivaldybės choras JAUNA MUZIKA
Dirigentas VACLOVAS AUGUSTINAS

Fotografas Modestas Endriuška